Εφαρμογές

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας κορυφαίος όμιλος εταιριών που ειδικεύονται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η ΧΑΛΚΟΡ προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της διεθνώς, σε τομείς όπως τα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, η ναυπηγική και οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες,  η βιομηχανική παραγωγή, η αρχιτεκτονική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

 

Κτιριακές Εφαρμογές

Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

Βιομηχανικές χρήσεις

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Ιατρικά

Ιχθυοκαλλιέργειες

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία