Εφαρμογές

Η Χαλκόρ είναι μια κορυφαία βιομηχανία που ειδικεύονται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Χαλκόρ προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της διεθνώς, σε τομείς όπως τα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού,   βιομηχανικής παραγωγής και αρχιτεκτονικής.
 

Κτιριακές Εφαρμογές

Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

Βιομηχανικές χρήσεις

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Ιατρικά

Ιχθυοκαλλιέργειες

Δισκία κέρματος

 

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία