Προφίλ


Η Χαλκόρ αποτελεί τον κλάδο σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε., μια σύγχρονη βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού και κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Χαλκόρ προσφέρει καινοτόμες λύσεις, προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της ύδρευσης - θέρμανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και της αρχιτεκτονικής μεταξύ άλλων.

Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές FITCO, Sofia Med και HC ISITMA αποτελούν τον κλάδο χαλκού της ElvalHalcor A.E. με πέντε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Τουρκία. Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές του κλάδου χαλκού αναπτύσσουν και διαθέτουν μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει σωλήνες, φύλλα, ταινίες, ράβδους και λάμες χαλκού και ορείχαλκου, προϊόντα ειδικών κραμάτων, με τη Χαλκόρ να είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη, η Χαλκόρ έχει επιτύχει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών του κλάδου της διεθνώς, δημιουργώντας νέα πρότυπα στην επεξεργασία χαλκού. Η Χαλκόρ δίνει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και έμπρακτη δέσμευση για την τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή τη βάση, όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία