Προφίλ Ομίλου

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή  και  εμπορία  προϊόντων  χαλκού και κραμάτων  χαλκού  και  ψευδαργύρου  και  κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η εταιρία προσφέρει καινοτόμες λύσεις, προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της ύδρευσης - θέρμανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και  της αρχιτεκτονικής μεταξύ άλλων.

Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ απαρτίζεται από έξι θυγατρικές και επτά συγγενείς εταιρείες που βρίσκονται στη Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία ενώ διαθέτει πέντε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Τουρκία.

Ο Όμιλος αναπτύσσει και διαθέτει μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει σωλήνες, φύλλα, ταινίες, ράβδους  και  λάμες  χαλκού  και  ορείχαλκου, προϊόντα ειδικών κραμάτων, με τη ΧΑΛΚΟΡ να είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη, η ΧΑΛΚΟΡ έχει επιτύχει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών του κλάδου της διεθνώς, δημιουργώντας νέα πρότυπα στην επεξεργασία χαλκού. Η εταιρία δίνει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και έμπρακτη δέσμευση για την τήρηση των  αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.  Σε αυτή τη βάση, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και όλα τα εργοστάσια  του  Ομίλου  αξιοποιούν  σύγχρονες  τεχνολογίες  και  υποδομές  για  την  ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία