Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

 

Φύλλα & Ταινίες Χαλκού

Στέγες & Επικαλύψεις Κτιρίων

Φύλλα & Ταινίες Ορείχαλκου

Εσωτερική Διακόσμηση

Υδρορροές Χαλκού & Τιτανιούχου Ψευδάργυρου

Συλλογή Ομβρίων Υδάτων

Σωλήνες Ορείχαλκου

Εσωτερική Διακόσμηση

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία