Κτιριακές εφαρμογές

 

TALOS®

Ύδρευση, Θέρμανση, Φυσικό Αέριο  

TALOS® Επενδυμένοι

Ύδρευση, Θέρμανση 

TALOS® GAS

Εσωτερικά Δίκτυα Φυσικού Αερίου

TALOS® Δίκτυα Πυρόσβεσης 

Δίκτυα  Πυρόσβεσης 

TALOS® ECUTHERM

Ύδρευση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Ηλιακά, Βιομηχανικά Δίκτυα 

CUSMART

Ύδρευση, Θέρμανση, Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Δροσισμός 

Ράβδοι Ορείχαλκου

Εξαρτήματα

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία